International Strong

Volkssolidarität je jedna svestrana i ka svetu otvorena organizacija. Mi zapošljavamo ljude iz različitih zemalja, različitih religija i boja kože u našim versko i politički nezavisnim udruženjima i preduzećima. Stručna kompetentnost i volja za pružanjem pomoći drugima su merilo za izbor našeg osoblja. Kolege iz drugih zemalja sveta imaju ista prava kao i nemački članovi tima. Oni imaju ista prava ali i obaveze, iste šanse za dodatne kvalifikacije i usavršavanje i zarađuju istu količinu novca kao i ostale kolege. Kod nas je takođe moguće i školovanje za stručnog negovatelja (Pflegefachkraft). Kroz Vaš uspon u Nemačkoj imate intenzivnu podršku naše saradnice za integraciju. Ukoliko imate želju, lako možete postati deo naše male internacionalne zajednice.

 

Sa svih krajeva sveta

Trenutno je u Volkssolidarität Thüringen gGmbH zaposleno 19 osoba sa migracijonom pozadinom.

 

Naša ustanova Vam nudi:

  • podršku u podnošenju zahteva za vizu (radna viza)
  • mogućnost hospitacije u Nemačkoj, oragnizovanje smeštaja za vreme hospitacije
  • traženje stana pre dolaska i počinjanja sa radom kao i opremanje nameštajem
  • nakon dolaska: podrška i pratnja kod prijave boravka u Uredu za strance, pratnja čak i van radnog vremena, integracija u našem timu/firmi kao i u životu u Nemačkoj
  • podrška kroz postupak nostrifikovanja diplome.

Ukoliko želite da se prijavite molimo Vas da to učinite na nemačkom jeziku tako što ćete nam poslati Vaša dokumenta overena i prevedena od strane sudskog prevodioca. Takođe Vam je potreban i sertifikat B2 kako bi ste uspešno prošli proces nostrifikacije.